Misstänker du fukt och mögel på vinden?

Har du problem med, eller misstänker du fukt och mögel på vind? Detta är ett vanligt förekommande problem bland våra hushåll och som, om det inte upptäcks i tid, kan bli väldigt kostsamt att åtgärda. Att man får dessa typer av fuktskador på vinden beror vanligtvis på att uppvärmd inomhusluft läcker igenom upp till vinden och som i sin tur bildar kondens. Det är nämligen så att uppvärmd luft klarar av att bära mycket mer fukt än icke uppvärmd luft, så när den varma inomhusluften tar sig igenom taket och upp till vinden bildas det vatten när den kyls ner av den kalla vindsluften.

Går oftast att behandla med saneringsvätska och kontrollerad ventilation

Det behöver inte resultera i enorma kostnader om man upptäcker fukt och mögel på vinden i tid. Oftast går det att behandla med saneringsvätska varpå man installerar en avfuktare med ventilation som är kontrollerad. Men det är att rekommendera att man under året kollar igenom sin vind med jämna mellanrum, för att kunna agera i tid om det skulle vara någonting som känns fel. Upptäcker man eller misstänker en påbörjad påväxt är det bra att låta någon kunnig kolla på det för att sedan kunna lämna en offert på vad exakt som behövs göras.

Enkla åtgärder som förhindrar uppkomst av fukt och mögel på vind

Har man inte utsatts för dessa typer av skador på vinden kan det vara en god idé att skaffa sig bra förutsättningar för att förhindra att de uppstår i framtiden. Detta kan man enkelt göra genom att, återigen, se till att kontrollera vindsutrymmet med jämna mellanrum. Man bör även se till att takluckan är ordentligt tätad med exempelvis dörrlister. Något annat som är bra att göra är även att kontrollera alla genomföringar av exempelvis vattenrör och elkablar. Detta är enkla åtgärder som kan förhindra både hälsofarliga och kostsamma fukt och mögelskador på vinden.